Archive for the ‘Dzisiejszy biznes’ Category

Gdzie szukać najlepszych pracowników

Prędzej czy później każdy z pracodawców staje przed dylematem, skąd wziąć dobrych pracowników. Najlepszym sposobem na dobrych pracowników jest rekomendacja, ale w niektórych przypadkach sugestia, żeby zatrudnić konkretną osobę, może nie być dobrym rozwiązaniem choćby ze względu na fakt, że nie można odpowiadać za innego pracownika. Czasami pracodawcy dają ogłoszenia w serwisach dla poszukujących pracy albo w gazetach z dodatkami o pracę. Na jedno ogłoszenie odpowiada nawet po 200 osób, zatem wybranie z tego grona kogoś, kto będzie świetnie się nadawać na wakat. Jeśli pracodawca ma więcej czasu, to może złożyć ogłoszenie o poszukiwaniu pracownika także w Urzędzie Pracy, a potencjalni pracownicy są kierowani przez pośredników z urzędu. Oprócz rozbudowanej biurokracji, która towarzyszy wnioskowaniu o pracownika za pośrednictwem Urzędu Pracy, należy się liczyć także z tym, że pracodawca musi od razu podać pensję, za którą jest skłonny zatrudnić pracownika, co powoduje, że nie każdy potencjalny pracownik chce uczestniczyć w procesie rekrutacji. Oferty pracy można także zamieszczać w akademickich biurach karier, czyli miejscach przy uczelniach wyższych, które zajmują się także poszukiwaniem pracy dla absolwentów. W dalszym ciągu funkcjonują także Ochotnicze Hufce Pracy, które pośredniczą w zatrudnianiu osób młodych i o niskim wykształceniu.

Staże finansowane przez Urząd Pracy

Pracownicy, którzy dopiero rozpoczynają swoją karierę zawodową i mają mniej niż 26 lat, ale także ci, którzy mają ponad 50 lat i trudno im jest znaleźć odpowiednią pracę ze względu na wiek i doświadczenie zawodowe, mogą liczyć na wsparcie ze strony Urzędu Pracy. Oprócz wieku należy także być osobą zarejestrowaną jako bezrobotna, a Urząd Pracy może sfinansować staż, który początkujący pracownik albo pracownik powyżej 50 roku życia może odpracować u pracodawcy. Należy jednak samodzielnie znaleźć pracodawcę, który chętnie zatrudni pracownika na czas odrabiania stażu, przy czym staż nie może trwać dłużej niż 12 miesięcy. Staż jest płatny, ale wysokość wynagrodzenia na stażu z reguły jest w wysokości najniższej krajowej albo jest niewiele więcej płatny, ale z drugiej strony daje gwarancję zatrudnienia przynajmniej przez czas trwania stażu. W większości przypadków pracownicy po przepracowaniu stażu raczej nie mogą liczyć na dalsze zatrudnienie, bowiem przedsiębiorcy tłumaczą to trudnościami w gospodarce. Staże pozwalają chociaż na 12 miesięcy pozbyć się bezrobotnego z rejestru Urzędu Pracy, w ten sposób wykazuje się zatem, że bezrobocie maleje, a same urzędy zajmują się aktywizacją bezrobotnych. Sami pracodawcy także mogą się starać o stażystów, chociaż ilość dokumentów, które przy tej okazji muszą wypełnić, jest jednak skuteczną przeszkodą.

Siatka płac i możliwość awansu

Każdy pracownik, przychodzący do kolejnej firmy, oprócz możliwości pracowania, chce także wiedzieć, w jaki sposób może awansować albo liczyć na podwyżkę. Dlatego ważne jest, aby w każdej, nawet najmniejszej firmie, opracować siatkę płac, przewidując, ile na danym stanowisku w przedsiębiorstwie można zarobić, z pewnym marginesem przewidzianym dla osób z większym doświadczeniem na danym stanowisku. W przypadku dużych firm siatka płac pozwala je także różnicować pod względem geograficznym na terenie Polski, bowiem są regiony, w których zarabia się mniej i trudno się spodziewać, żeby w całym kraju oferować takie same zarobki. Warto także ustalić, na jaką ścieżkę rozwoju zawodowego mogą liczyć pracownicy, zaczynając pracę w danym przedsiębiorstwie, począwszy od stażysty czy praktykanta, przez specjalistę aż do eksperta albo kierownika niższego szczebla. Pracownicy powinni mieć także świadomość, za jakie obowiązki są odpowiedzialni, co należy do ich obowiązków i z czego będą rozliczani. Każdy przychodzący do firmy pracownik musi podpisać umowę o pracę, z wyszczególnieniem zadań, za jakie jest odpowiedzialny, z ilością godzin, które będzie poświęcać na rzecz pracodawcy, z ustaleniem miejsca pracy, ponieważ coraz częściej daje się pracownikom możliwość pracy zdalnej albo wykonywania telepracy, czyli wykonywania swoich obowiązków we własnym mieszkaniu.

Sfinansowanie działalności z funduszy Urzędu Pracy

Najprostszym sposobem na rozpoczęcie działalności, oprócz jej zarejestrowania, jest konieczność posiadania jakichś oszczędności, które pozwolą je wykorzystać na pierwsze miesiące prowadzenia działalności (chodzi głównie o konieczność opłacania zobowiązań względem ZUS czy opłat, wynikających z tytułu czynszu za biuro i innych), dokonywanie potrzebnych rejestracji, i wielu innych. Jednak warto skorzystać także z możliwości sfinansowania działalności ze środków, pochodzących bezpośrednio z EFS albo z funduszy Urzędu Pracy. Jeśli nie prowadziło się wcześniej działalności, na co najmniej 12 miesięcy przed rozpoczęciem tej nowej działalności i nie posiada się aktualnie wpisu w KRS, to można starać się o pozyskanie środków na rozpoczęcie działalności bezpośrednio z Urzędu Pracy. Warunkiem jest także posiadanie statusu osoby bezrobotnej, a w określonych terminach można składać wniosek o sfinansowanie działalności, razem z biznesplanem. Ilość rozpatrywanych wniosków w ciągu roku jest ograniczona, podobnie jak wysokość środków, które można pozyskać na rozpoczęcie działalności. Środki nie są może wysokie, bo jest to kwota niższa niż 20 tysięcy złotych, ale pozwalają one choćby na opłacenie składek na ZUS przez dwa latem, co pozwala przedsiębiorcy na zajęcie się jedynie próbą rozwinięcia działalności, ponieważ środki na opłatę ubezpieczeń już posiada.

Dlaczego najbogatsi Polacy nie płacą podatków w Polsce

Każdy Polak płaci podatki, najczęściej nawet nie zdając sobie z tego sprawy. W mediach pojawiła się informacja, że najbogatsi Polacy, znajdujący się na liście najbogatszych Polaków, publikowanych każdego roku, nie płacą podatków w Polsce. Zostali natychmiast oskarżeni o brak patriotyzmu, ale czy na pewno należy ich oceniać jedynie w takich kategoriach? Prawo polskie nie zmusza żadnego pracodawcy do tego, aby prowadził firmę na terenie Polski, obecnie można dowolną działalność zarejestrować na terenie różnych krajów Unii Europejskiej, także takich, w których koszt prowadzenia działalności jest dużo niższy niż w Polsce, to dotyczy nie tylko ubezpieczeń społecznych, ale także kwestii podatkowych. Korzystając z podobnych rozwiązań, każdy niemal Polak mam możliwość rozliczania się z podatków w krajach, które z perspektywy wielu obciążeń polskich, stają się niemal rajami podatkowymi. Wystarczyłyby jasne zasady rozliczania, aby zachęcić najbogatszych podatników do rozliczeń w kraju. Jednak polski system podatkowy wymaga nie tylko wysokich obciążeń, powyżej 30% według najwyższej stawki podatkowej, nie daje on także możliwości dokonywania odliczeń, a poza tym wszelkie dochody, nawet w postaci odsetek od lokat czy dochodów z giełdy, także wypłacanych jako dywidenda od akcji własnych przedsiębiorstw, są dodatkowo obciążone podatkiem, co powoduje, że zyski stają się opodatkowane podatkiem, sięgającym ponad 50%.

Czy urzędnik ponosi odpowiedzialność za błędne decyzje

Kilka nagłośnionych przypadków, w których dzięki błędom urzędników, kilka firm upadło albo musiało zawiesić działalność. Są to zwykle te przypadki, które i tak zostały nagłośnione przez media. Ostatnio przez nadgorliwość urzędników ze Szczecina właściciel sieci restauracji musiał zrezygnować z kart rabatowych, bowiem został oskarżony o próbę przekupstwa urzędników państwowych, bo to zwykle oni korzystali z rabatów w wysokości 10 % czy 20% na posiłki. Ci urzędnicy, także pracownicy miejscowego Urzędu Skarbowego, zostali oskarżeni o korupcję, tylko dlatego, że mogli korzystać ze zniżek w restauracjach. Nadgorliwość urzędników jednego warszawskiego urzędu skarbowego doprowadziła do bankructwa dealera samochodów osobowych, zmuszając go do zapłacenia kilku milionów rzekomo wyłudzonych podatków. Problem polega na tym, że przedsiębiorca polegał na opinii z urzędu skarbowego, która była kompletnie inna niż interpretacja, po której został bankrutem. Takie sytuacje podkreślają, ze urzędnicy państwowi, wydający interpretacje podatkowe czy decyzje, które decydują o być albo nie być wielu firm, powinni ponosić finansową odpowiedzialność za swoje błędne decyzje. Tymczasem urzędnik nie odpowiada za swoje błędy, a przedsiębiorca nie ma możliwości dochodzenia swoich racji, domagając się zadośćuczynienia ze strony pomyłkowo wydanej dyspozycji.

Instytucje zrzeszające przedsiębiorców

Coraz częściej przedsiębiorcy, prowadzący działalność, zarówno w postaci jednoosobowej działalności, jak i spółek różnego rodzaju, na pewnym etapie rozwoju własnej działalności potrzebuje możliwości wsparcia ze strony innych przedsiębiorców, którzy mogą się podzielić podobnymi doświadczeniami. Najnowszy pomysł przedsiębiorców to utworzenie własnej partii politycznej, która dbałaby o interesy właścicieli mniejszych i większych przedsiębiorstw. Zanim jednak powstanie partia przedsiębiorców, w dalszym ciągu można liczyć jedynie na wsparcie organizacji typu Lewiatan, który jest chyba najbardziej znaną organizacją, zrzeszającą przedsiębiorców i walczącą z politykami i urzędami o ułatwienia w prowadzeniu działalności gospodarczej. Lewiatan umożliwia także zdobycie funduszy na prowadzenie działalności czy oferuje pomoc aniołów biznesu, zainteresowanych finansowaniem raczkujących firm, które mają ogromny potencjał. Podobną formę działalności ma Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, firmowanych przez Roberta Gwiazdowskiego, który coraz częściej wypowiada się krytycznie o polityce, skierowanej przeciwko przedsiębiorcom. To także ZPP był jednym ze sponsorów głośnego filmu o przekrętach urzędników państwowych, przez których kilku przedsiębiorców – w filmie z Gdańska, w rzeczywistości – z Krakowa – trafiło bezpodstawnie do więzienia, a ich firmy upadły.

Szkolenia dla przedsiębiorców z funduszy EFS

Pierwsza tura funduszy na pomoc dla przedsiębiorców z ramienia Unii Europejskiej kończy się wraz z 2013 rokiem, kolejne fundusze będą uruchomione w 2014 roku, ale będą one w niższej kwocie niż dotychczas. Warto jednak bliżej zapoznać się z poszczególnymi kategoriami funduszy, dzięki którym można skorzystać ze szkoleń całkowicie bezpłatnych albo wymagających minimalnego wkładu własnego. Większość szkoleń, które są dofinansowywane z EFS, wymaga określonego numeru PKD, zapisanego w zakresie działalności danej firmy, ponieważ niektóre szkolenia skierowane są tylko dla firm, działających w branży turystycznej czy gastronomicznej, niektóre – dla firm z branży finansowej czy firm prowadzących szkolenia dla innych firm. Spora część szkoleń wymaga także prowadzenia działalności w określonych województwach w Polsce. Są także szkolenia skierowane do określonych grup pracowniczych – dla pracowników o niskich kwalifikacjach, czyli z co najwyżej średnim wykształceniem, powyżej 45 lub 50 roku życia albo dla kobiet, które są zdecydowanie bardziej podatne na zmiany na rynku pracy i zagrożone bezrobociem. W składanych dokumentach trzeba co najwyżej wskazać wysokość pomocy de minimis, z której już się skorzystało, albo przedstawić dokumenty, świadczące o wysokości wynagrodzenia, które dany pracownik uzyskuje, aby w ten sposób wykazać swój wkład w szkolenie pracownika.

Jakie ubezpieczenie musi opłacić przedsiębiorca

Rozpoczynając przygodę z pracą na własny rozrachunek, warto się zapoznać z aktualnie obowiązującymi przepisami, w szczególności w zakresie obowiązkowych ubezpieczeń, które stanowią największe obciążenie każdego przedsiębiorcy. Warto pamiętać, że przez dwa lata od momentu rozpoczęcia działalności gospodarczej przedsiębiorca będzie mógł opłacać obniżone o 50% składki na ubezpieczenia społeczne, a obniżka wynika głównie z niższej stawki na ubezpieczenie społeczne, a dokładniej – emerytalne. Zatem prowadzenie działalności przez dwa pierwsze lata kosztuje mniej, oczywiście przy założeniu, że wcześniej przedsiębiorca nie prowadził działalności gospodarczej. Jednak nawet w tym okresie należy opłacać składkę na ubezpieczenie zdrowotne, które nie ulega żadnej obniżce. W ciągu dwóch pierwszych lat należy opłacić ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, natomiast ubezpieczenie wypadkowe jest dobrowolne, chociaż kosztuje jedynie około 20 złotych miesięcznie, co przy pozostałych składkach jest naprawdę znikomą kwotą. Po dwóch latach zaczyna się także konieczności opłacania składki na ubezpieczenie emerytalne, chociaż wysokość tej składki jest w zasadzie dobrowolna, to i tak większość przedsiębiorców płaci najniższą możliwą składkę, nie bardzo ufając w to, że ZUS będzie wypłacał im w przyszłości emeryturę, wystarczającą na godziwe życie.

Zakładanie firmy przez Internet

Idea jednego okienka pojawiła się całkiem niedawno z perspektywy polskiej przedsiębiorczości, jednak to naprawdę spore ułatwienie w zakładaniu działalności. Aktualnie aby rozpocząć prowadzenie działalności, wystarczy wypełnienie formularza, co można zrobić także przez Internet, a w Urzędzie Dzielnicowym należy jedynie podpisać formularz. Wszelkie pozostałe formalności są dopełniane przez urzędników, którzy przesyłają dokument do urzędu statystycznego, który następnie przesyła przedsiębiorcy numer regon. Na miejscu w Urzędzie Dzielnicy przedsiębiorca otrzymuje dokument z numerem wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Jeśli przedsiębiorca nie ma nadanego numeru NIP, to jednocześnie musi o niego wnioskować. Ostatecznym miejscem, do którego należy się udać osobiście, jest ZUS, w którym należy wypełnić formularz, w którym deklaruje się rodzaj ubezpieczenia oraz ilość osób przystępujących do niego. Wszystkie te punkty dotyczą zakładania jednoosobowej działalności gospodarczej. W tym przypadku można nie zakładać oddzielnego rachunku bankowego, dedykowanego do wykonywania wszelkiego rodzaju płatności, bowiem przy działalności gospodarczej prowadzonej przez osobę fizyczną taki wymóg nie istnieje. Można w ten sposób dokonywać płatności z tytułu ubezpieczenia społecznego czy zdrowotnego oraz podatek od sprzedanych towarów lub usług.