Nowosci w biznesie 1

Nowosci w biznesie 2

Nowosci w biznesie 3

Nowosci w biznesie 4

Nowosci w biznesie 5

 

Pomysł na firmę – zakupy na telefon

Poszukując pomysłu na założenie własnej działalności gospodarczej, a więc po prostu danie sobie samemu zatrudnienia, analizujemy najczęściej nasz lokalny rynek, szukając sfery usług, gdzie jest pewna nisza, którą można zagospodarować, oczywiście z zyskiem. W znalezieniu takiego pomysłu na biznes mogą być nam pomocni znajomi, którzy narzekają czasem na brak jakiejś usługi w miejscu zamieszkania. Jeśli nie mamy za dużo środków finansowych na założenie działalności, poszukujemy takiej formy działalności, by nie popaść w kredyty i zadłużenie. Może niezłym pomysłem byłoby założenie firmy realizującej zakupy na telefon, jeśli tego rodzaju działalności nikt jeszcze nie prowadzi tam, gdzie zamieszkujemy. Do prowadzenia takiej firmy wcale nie są potrzebne wielkie finanse – na początek wystarczy telefon komórkowy i znalezienie kogoś z samochodem, który jest oszczędny w eksploatacji. Można zamieścić stosowne ogłoszenia o szukaniu współpracowników i podjąć z nimi współprace – oczywiście warunkiem takiej współpracy będzie posiadanie przez te osoby samochodu osobowego oraz mobilności w różnych dniach tygodnia i godzinach, nie wytłaczając godzin nocnych. Pozostanie jeszcze zrobienie strony w Internecie oraz zamieszczenie dużej ilości ogłoszeń Continue reading “Pomysł na firmę – zakupy na telefon” »

Pomysł na biznes – usługi czy produkcja

Wiele osób zatrudnionych na etacie rozważa możliwość zrezygnowania z takiej opcji zatrudnienia i założenie własnego przedsiębiorstwa. Na pewno podjęcie takiej decyzji może być brzemienne w skutkach, dlatego warto jest rozważyć wszelkie możliwość konsekwencje podjęcia takich decyzji. Oczywiście przy założeniu własnej działalności niezbędne będzie zgromadzenie odpowiednich środków finansowych, gdyż generalnie nigdy nie jest tak, że coś może powstać z niczego. Ta reguła dotyczy głównie sfery usług produkcyjnych, gdzie przecież do wyprodukowania czegokolwiek niezbędne jest odpowiednie pomieszczenie, funkcjonujące tam maszyny, ponadto należy zakupić odpowiednie surowce do produkcji. Jeśli więc nie posiadamy odpowiednio wysokich środków finansowych na sfinansowanie zakładu produkcyjnego, warto jest zastanowić się nad założeniem firmy, która będzie prowadziła działalność czysto usługową. Taki profil czasami wymaga tylko niewielkiego wkładu finansowego, jak kupno komputera, samochodu i niezbędnych materiałów naukowych. Continue reading “Pomysł na biznes – usługi czy produkcja” »

Jak znaleźć niszę na rynku usług

Rozważając założenie własnego biznesu na pewno warto jest rozważyć wszystkie za i przeciw, abyśmy nie zainwestowali pieniędzy bez możliwości – szansy chociażby osiągnięcia sukcesu. Najważniejszą kwestią przy planowaniu własnego biznesu jest zapotrzebowanie na dany rodzaj usług, czyli sprawdzenie, czy nasza firma będzie miała w ogóle zamówienia i szanse na rozwój. Jak więc zbadać, w jakich obszarach istnieje nisza na rynku usług, przy założeniu, że planujemy nastawić się na działalność czysto usługową. Na pewno istotne są obserwacje nasze, naszych rodzin i grona znajomych – po prostu w trakcie codziennych rozmów możemy dostrzec, jakiego rodzaju usług brakuje na lokalnym rynku, gdzie jest szansa na stworzenie firmy, której usługi konkurowałyby skutecznie z tymi już oferowanymi na danym terenie. Dopiero po przeprowadzeniu tak szerokiego sondaży można spróbować założyć przedsiębiorstwo, które wstrzeli się rodzajem swojej działalności w już ukształtowany lokalny rynek. Warto jest też podglądać działalność innych firm, podpatrywać, jak działają tam poszczególne etapy procesów usługowych, jakie są ich silne, a jakie słabe strony. Przy założeniu bowiem firmy nie powinna ona powielać złych wzorców, Continue reading “Jak znaleźć niszę na rynku usług” »

Skąd wziąć pieniądze na własny biznes

Poszukując alternatywy dla pracy na etacie czy dla tak zwanej umowy śmieciowej, można spróbować sił we własnym biznesie, a więc założeniu firmy. Podstawowym problemem w takiej sytuacji może być zgromadzenie odpowiednich środków finansowych, niezbędnych dla założenia danej działalności gospodarczej. Są niektóre rodzaje biznesu, gdzie samo założenie działalności i początkowy etap działania firmy nie wiąże się z koniecznością posiadania dużych pieniędzy – prostym przykładem może być założenie własnej działalności jako agent ubezpieczeniowy czy pośrednik w obrocie nieruchomościami, przy założeniu, że współpracujemy z firmą posiadającą lokal i strukturę. Jednak większość pomysłów na własny biznes wymaga własnego wkładu finansowego, chociażby na wynajęcie lokalu, wyposażenie go, kupno komputera czy środka transportu. Obecnie trudno jest osiągnąć kredyt na założenie własnej działalności, pomimo krążących reklam, gdzie banki chętnie finansują taka działalność. Banki owszem chętne są do wyłożenia pieniędzy na rozpoczęcie własnego biznesu, ale tylko w określonych sytuacjach, jak na przykład hipoteka na nieruchomości, która posiada przyszły przedsiębiorca czy też poręczenie majątkowe osób, posiadających właściwe zabezpieczenie. Innym pomysłem na znalezienie funduszy na założenie firmy to skorzystanie ze wsparcia, oferowanego przez instytucje unijne dla nowych przedsiębiorców. Takie wsparcie może wynieść do 40 tysięcy złotych, jednak niezbędne warunki to dobry biznesplan i fakt, że jest to nasz pierwszy własny biznes. Continue reading “Skąd wziąć pieniądze na własny biznes” »

Czy nazwa firmy ma znaczenie w biznesie

Poszukując pomysłu na założenie własnego biznesu, najważniejszą kwestią wydaje się znalezienie takiego profilu działania firmy, by na obecnym trudnym rynku znaleźć sferę usług czy też produkcyjna, gdzie jest zapotrzebowanie na taką właśnie działalność. Jednym z ważniejszych elementów początkującej firmy jest znalezienie dla niej nazwy – oczywiście powinna być ona tak dobrana, by z jednej strony kojarzyła się naszym przyszłym kontrahentom czy klientom z profilem działalności firmy, a jednocześnie dawała się łatwo zapamiętać. Na pewno nazwa firmy nie powinna być trudna do zapamiętania, bowiem długie, zawiłe nazwy nic nie mówią często potencjalnym klientom, którzy nawet nie zadają sobie trudu, by starać się zapamiętać tak skomplikowana nazwę. Również użycie słów zaczerpniętych w czystej formie z języka obcego może spowodować trudności w znalezieniu szerokiej rzeszy klientów, z jednej bowiem strony mogą oni nie skojarzyć pisanej nazwy firmy z tą wygłaszaną chociażby w reklamie rafiowej czy telewizyjnej, z drugiej zaś strony nie lubimy nazw, które jest nam trudno w ogóle powtórzyć. Często w nazwie firmy zawarte jest nazwisko jej twórcy i właściciela – jest to generalnie korzystny zabieg, Continue reading “Czy nazwa firmy ma znaczenie w biznesie” »

Czy łatwo założyć w Polsce własny biznes

Od kilkunastu już lat kolejne ekipy rządzące naszym krajem przekonują, że robią wszystko, co w ich mocy, by ułatwić w naszym kraju zakładanie form przez przedsiębiorców. Jednak, pomimo wielu istotnych już ułatwień, nadal założenie firmy w naszym kraju jest stosunkowo długim i czasem skomplikowanym procesem, odbiegającym znacznie od procedur obowiązujących w wielu krajach chociażby Unii Europejskiej. Aby w Polsce założyć firmę, trzeba odwiedzić szereg urzędów i przedstawić wiele dokumentów, niezbędnych do usankcjonowania przez struktury administracyjne naszego przedsięwzięcia. Do urzędów, które należy odwiedzić, zaliczyć można ewidencje działalności gospodarczej w danym mieście, właściwy miejscowo urząd skarbowy i Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Sanepid. W zależności od profilu planowanej działalności, a więc na przykład, czy to będzie firma produkcyjna, czy tylko usługowa, niezbędne będzie odwiedzenie kolejnych urzędów i instytucji. Od kilku lat jest obiecana przedsiębiorcom instytucja tak zwanego jednego okienka, a więc odwiedzenie tylko jednego miejsca, jednego urzędu, gdzie moglibyśmy zgłosić założenie firmy, a już pracownicy danej administracji dalsze procedury załatwialiby bez naszego czynnego udziału i konieczności odwiedzania wielu urzędów. Jednak próba takiego rozwiązania nie przyniosła pożądanego rezultatu, bowiem wypełnianie kolejnych etapów rejestracji firmy przez urzędników wydłużyło tylko sam proces rejestracji nowego przedsiębiorstwa.

Zasady zawieszenia działalności gospodarczej

Zdarzają się takie okresy w działalności firmy, że następuje pewien kryzys, zyski się zmniejszają i nie bardzo jest sens prowadzić nadal firmę. Inna sytuacja to prowadzenie takiego rodzaju działalności, że firma przynosi zyski tylko w określonych ramach czasowych w roku, na przykład tylko zimą, jeśli to jest przedsiębiorstwo oczyszczania miasta ze śniegu. Dlatego warto jest zawiesić działalność firmy, jeśli przez długie okresy jej działania nie osiągamy odpowiednich dochodów, a ciągle trzeba regulować wszelkie opłaty związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Działalność firmy można zawiesić na okres nie krótszy niż jeden miesiąc i nie dłuższy niż 24 miesiące. Taki manewr nic nie kosztuje, wystarczy obecnie udać się tylko do ewidencji działalności gospodarczej w miejscu, gdzie zakładaliśmy działalność i złożyć tam stosowny wniosek. We wniosku podajemy datę początkową zawieszenia działalności gospodarczej, może to być już ta sama data, kiedy udaliśmy się do urzędu. Podanie daty, do kiedy zawieszamy nasza działalność, nie obliguje nas wcale do podjęcia z tym właśnie dniem działalności, jeśli nawet zechcemy przedłużyć okres zawieszenia działalności, też nie ma potrzeby kolejnej wizyty w urzędzie. Zasada jest taka, Continue reading “Zasady zawieszenia działalności gospodarczej” »

Cechy umożliwiające sukces w biznesie

Wielu z nas zastanawia się, a niektórzy nawet ulęgają pokusie, aby założyć własny biznes. Czy każda osoba, niezależnie od cech osobowościowych, charakteru i preferencji jest w stanie założyć własny biznes i osiągnąć sukces w jego prowadzeniu, zwłaszcza obecnie – przy wielkiej konkurencji na rynku usług czy produkcji? Okazuje się, że aby założyć firmę i osiągnąć sukces, niezbędne są pewne cechy, może nie gwarantujące sukcesu w biznesie, ale niezbędne do uzyskania szansy jego osiągnięcia. Pierwsza z nich jest na pewno pracowitość, bowiem prowadzenie firmy, zwłaszcza w fazie jej rozruchu, to nie to samo co umowa na etacie. Początkujący przedsiębiorca nie może liczyć godzin swojej pracy, po prostu powinien być gotowy do wykonywania pracy przez taki okres czasu, który jest niezbędny. Kolejna cecha to nie poddawanie się przeciwnościom – przedsiębiorca nie może załamywać się z powodu trudności i ponoszonych porażek, gdyż po prostu nie stać go na taki luksus. Jednak po poniesieniu porażki powinien umieć dokonać chłodnej analizy, Continue reading “Cechy umożliwiające sukces w biznesie” »

Kwiaciarnia – pomysł na własny biznes

Rozważając założenie własnego biznesu, co jest na pewno kurzącym przedsięwzięciem, poszukać warto jakiejś niszy na rynku, po prostu pomysłu na firmę, której założenie przyczyni się do osiągnięcia sukcesu. Jest to szczególnie istotne w wielkiej konkurencji na rynku usługowym, która obserwujemy od kilku już lat w naszym kraju. Bardzo wdzięcznym i ciekawym jednocześnie pomysłem na prowadzenie własnego biznesu jest założenie kwiaciarni. Na pewno z prowadzenia takiego biznesu można czerpać wiele satysfakcji, jeśli jednak ma to być połączone z osiąganiem godnych dochodów firmy, warto jest przestrzegać kilku zasad przy rozkręcaniu takie biznesu. Najważniejsze wydaje się wybranie odpowiedniej lokalizacji i oczywiście lokal, którego wynajęcie nie spowoduje od razu bankructwa firmy. Kwiaciarnie sprawdzają się w miejscach, gdzie codziennie przechodzi dużo ludzi, a więc centra miast, sąsiedztwo pasaży handlowych. Dobrze jest też, jeśli w pobliżu znajduje się jakiś dom pogrzebowy czy szkoła, wtedy przy różnych okazjach mamy zwiększoną ilość klientów, ponadto daje się przewidzieć po jakimś czasie, jakie zamówienia szykować na poszczególne sytuacje. Continue reading “Kwiaciarnia – pomysł na własny biznes” »

Etat czy może własna firma

Wiele osób zatrudnionych na etatach w przedsiębiorstwach zastanawia się, czy nie lepiej zwolnić się i założyć własną działalność gospodarczą. Czy takie rozwiązanie w każdym przypadku jest lepsze, oczywiście dla nas jako dla pracownika, niż pozostawanie na pewnym bądź co bądź etacie? Na ten temat są różne teorie, na pewno przy rezygnacji z etatu, zwłaszcza korzystnego, warto jest przemyśleć całą sytuację. Nie zawsze bowiem założenie własnej firmy przynosi tylko same korzyści, jak się to wydaje dla większości osób rozważających taką opcję. Założenie własnej firmy wiąże się na pewno z dłuższym dniem pracy, niż na etacie – tam nie obowiązuje żaden kodeks pracy, przedsiębiorca pracuje czasem po kilkanaście godzin na dobę, nie ma wolnych sobót czy dni świątecznych. Jeśli sytuacja tego wymaga, po prostu wykonuje się czynności, nie ma nawet komu poskarżyć się na uciążliwość związana z wykonywaną pracą. Z drugiej jednak strony prowadzenie własnego biznesu niesie tez ze sobą liczne korzyści, jak chociażby możliwość wprowadzania w życie własnych pomysłów. Continue reading “Etat czy może własna firma” »